Cảm biến tiệm cận Omron TL-N / TL-Q / TL-G

1. Đặc tính kĩ thuật 

Cảm biến tiệm cận Omron TL-N / TL-Q / TL-G

– TL-N / TL-Q / TL-G là cảm biến tiệm cận điện cảm

– Khoảng cách phát hiện: 5 … 20 mm

– Đầu cảm biến loại không có che

– Tần số đáp ứng: DC 40 … 500 Hz max hoặc AC 10Hz

– Điện áp cung cấp : 12-24 VDC

– Kết nối: dây nối sẵn, DC 2- wire hoặc DC 3-wire hoặc AC 2 -wire

– Điều khiển ngõ ra: dòng 0 … 100mA

– Ngõ ra: NPN/PNP, NO/NC

 

2. Mã đặt hàng

 

Model Number   Description
TL-G3D-3 1M Grooved Type , Sensing Distance 7.5mm , DC 3-Wire, NO
TL-G3D-3 5M Grooved Type , Sensing Distance 7.5mm , DC 3-Wire, NO
TL-N10ME2 2M 30mmsq. , Sensing Distance 10mm , DC 3-Wire Model, NC
TL-N10MY1 2M 30mmsq. , Sensing Distance 10mm , AC 2-Wire Model, NO
TL-N10MY2 2M 30mmsq. , Sensing Distance 10mm , AC 2-Wire Model , NC
TL-N12MD1 2M 30mmsq. , Sensing Distance 12mm , DC 2-Wire Model , NO
TL-N12MD1 5M 30mmsq. , Sensing Distance 12mm , DC 2-Wire Model , NO
TL-N12MD2 2M 30mmsq. , Sensing Distance 12mm , DC 2-Wire Model , NC
TL-N20MD1 2M 40mmsq. , Sensing Distance 20mm , DC 2-Wire Model , NO
TL-N20MD2 2M 40mmsq. , Sensing Distance 20mm , DC 2-Wire Model , NC
TL-N20ME1 2M 40mmsq. , Sensing Distance 20mm , DC 3-Wire Model , NO
TL-N20ME1 5M 40mmsq. , Sensing Distance 20mm , DC 3-Wire Model , NO
TL-N20ME15 2M 40mmsq. , Sensing Distance 20mm , DC 3-Wire Model , NO
TL-N20ME2 2M 40mmsq. , Sensing Distance 20mm , DC 3-Wire Model , NC
TL-N20MY1 2M 40mmsq. , Sensing Distance 20mm , AC 2-Wire Model , NO
TL-N20MY2 2M 40mmsq. , Sensing Distance 20mm , AC 2-Wire Model , NC
TL-N5ME1 2M 25mmsq. , Sensing Distance 5mm , DC 3-Wire Model , NO
TL-N5ME1 5M 25mmsq. , Sensing Distance 5mm , DC 3-Wire Model , NO
TL-N5ME15 2M 25mmsq. , Sensing Distance 5mm , DC 3-Wire Model , NO
TL-N5ME2 2M 25mmsq. , Sensing Distance 5mm , DC 3-Wire Model , NC
TL-N5ME2 5M 25mmsq. , Sensing Distance 5mm , DC 3-Wire Model , NC
TL-N5MY1 2M 25mmsq. , Sensing Distance 5mm , AC 2-Wire Model , NO
TL-N5MY2 2M 25mmsq. , Sensing Distance 5mm , AC 2-Wire Model , NC
TL-N7MD1 2M 25mmsq. , Sensing Distance 7mm , DC 2-Wire Model , NO
TL-N7MD1 5M 25mmsq. , Sensing Distance 7mm , DC 2-Wire Model , NO
TL-N7MD15 2M 25mmsq. , Sensing Distance 7mm , DC 2-Wire Model , NO
TL-N7MD15 5M 25mmsq. , Sensing Distance 7mm , DC 2-Wire Model , NO
TL-N7MD2 2M 25mmsq. , Sensing Distance 7mm , DC 2-Wire Model , NC
TL-Q2MC1 2M 8*9mm , Sensing Distance 2mm , DC 3-Wire Model , NO
TL-Q5MB1 2M 17mmsq. , Sensing Distance 5mm , DC 3-Wire Model , NO
TL-Q5MC1 2M 17mmsq. , Sensing Distance 5mm , DC 3-Wire Model , NO
TL-Q5MC15 2M 17mmsq. , Sensing Distance 5mm , DC 3-Wire Model , NO
TL-Q5MD2 2M 17mmsq. , Sensing Distance 5mm , DC 2-Wire Model , NC

⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến tiệm cận TL

Mã: TL-N / TL-Q / TL-G Danh mục: