ACT-401-02

  • Van cơ khí Mindman, model ACT-401-02

  • Loại 5 cửa 2 vị trí

  • Kiểu tác động: Spring return type

  • Port size: PT 1/4

  • Lưu chất khí, áp suất 0 – 9 kgf/cm2

Mã: ACT-401-02 Danh mục: