Sản phẩm

Công tắc hành trình snap

"Basic switches honeywell V7-2B27D8-022 "

Công tắc hành trình snap

"Basic switches honeywell V7-2B27D94 "

Công tắc hành trình snap

"Basic switches honeywell V7-2B27P07 "

Công tắc hành trình snap

"Basic switches honeywell V7-2B29D8 "

Công tắc hành trình snap

"Basic switches honeywell V7-2B29D8-384 "

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG

100-D IEC Contactors

Thiết bị khí nén FESTO

10773 FESTO Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Thiết bị khí nén FESTO

151687 FESTO Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Thiết bị khí nén FESTO

164274 FESTO Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Thiết bị khí nén FESTO

172959 FESTO Chính Hãng Giá Tốt Nhất

BỘ LẬP TRÌNH PLC

1734-MB Point I/O Mounting Base

PLC Allen-Bradley SLC 500

1747-BA SLC500 (P/N)

PLC Allen-Bradley SLC 500

1747-M1

PLC Allen-Bradley SLC 500

1747-M13

PLC Allen-Bradley SLC 500

1747-M15

PLC Allen-Bradley SLC 500

1747-M2

PLC Allen-Bradley SLC 500

1747-PSD

Thiết bị khí nén FESTO

2201471 FESTO Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Thiết bị khí nén FESTO

2316 FESTO Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Đế van điện từ SMC

3 Port Solenoid Valve VT325-036TL-N

Thiết bị khí nén FESTO

531029 Festo Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Thiết bị khí nén FESTO

533342 FESTO Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Thiết bị khí nén FESTO

533347 FESTO Chính Hãng Giá Tốt Nhất

General Purpose Relays

700-HC Miniature Ice Cube Relay

General Purpose Relays

700-HF Square Base Relay

General Purpose Relays

700-HG Power Relay Allen-Bradley