Angle seat van STNC ZF-40B:
Lưu chất: dầu, khí, nước,..
Loại hoạt động: thường đóng.
Pipe size: G1 1/2.
Áp suất: 0 -1.25Mpa.
Tham khảoAngle seat van
Liên hệ mua hàng: 028 3730 5759 – 028 3730 5969

Mã: ZF-40B Danh mục: