Angle seat van STNC ZF-32B:
Lưu chất: dầu, khí, nước,..
Loại hoạt động: thường đóng.
Pipe size: G1 1/4.
Áp suất: 0 -1.5Mpa.

Mã: ZF-32B Danh mục: