Bộ kết hợp khí CKD, series C1060-W

Bao gồm bộ lọc + bộ tách sương

Port size: Rc 1/8, 1/4

Áp suất tối đa: 1 MPa

Thoát sương: 0.01 mg/m3 hoặc ít hơn

Lưu lượng: 0.15 m3/min

Mã: C1060-W Danh mục: