Bộ lọc STNCTL3000-02
Pipe size: G1/4 .
Lưu lượng: 1700l/p.
Áp suất: 1Mpa.
Tham khảo Bộ lọc STNC
Liên hệ mua hàng: 028 3730 5759 – 028 3730 5969

Mã: TL3000-02 Danh mục: