Bộ lọc STNCTL5000-06
Pipe size: G3/4 .
Lưu lượng: 7000l/p.
Áp suất: 1Mpa.
Tham khảo Bộ lọc STNC
Liên hệ mua hàng: 028 3730 5759 – 028 3730 5969

Mã: TL5000-06 Danh mục: