Bộ tách sương CKD, series M3000-W

Port size: Rc1/4, 3/8

Áp suất: 0.1 – 1.0 MPa

Lưu lượng: 360 | 450 l/p

Cấp lọc: 0.01 | 0.3 µm

Dung tích phễu thoát nước: 45 cm3

Mã: M3000-W Danh mục: