Bộ kết hợp khí CKD, series C1020-W

Bao gồm bộ lọc + bộ điều chỉnh

Port size: Rc1/8, 1/4

Cấp lọc: 5 µm

Áp suất tối đa: 1 MPa

Điều áp: 0.05 tới 0.85 MPa

Phụ kiện: Đồng hồ đo áp, gá đỡ, vỏ chắn

Mã: C1020-W Danh mục: