Bộ kết hợp khí CKD, series C8020-W

Bao gồm bộ lọc + bộ điều chỉnh

Port size: Rc3/4, 1

Cấp lọc: 5 µm

Áp suất tối đa: 1 MPa

Điều áp: 0.05 tới 0.85 MPa

Phụ kiện: Đồng hồ đo áp, gá đỡ, vỏ chắn

Mã: C8020-W Danh mục: