Cuộn hút van FESTO MSEB-3-230AC

Cuộn hút van FESTO MSEB-3-230AC

Điện áp 230VAC