Xylanh khí loại tròn CKD, series SCM-T

Bore size: Ø20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

Tác động kép loại chịu nhiệt

Áp suất: 0.05 – 1.0 MPa

Port size: Rc1/8, 1/4

Tốc độ: 30 … 1000 mm/s

Giảm chấn: Đệm cao su hoặc đệm khí

Hành trình: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 mm

Mã: SCM-T Danh mục: