Xylanh khí loại tròn CKD, series SCM-X

Bore size: Ø20, 25, 32, 40 mm

Tác động đơn, lò xo đẩy

Áp suất: 0.2 – 1.0 MPa

Port size: Rc1/8

Tốc độ: 500 … 1000 mm/s

Giảm chấn: Đệm cao su

Hành trình: 25, 50, 75, 100, 125, 150 mm

Mã: SCM-X Danh mục: