Xylanh hình trụ CKD, series SCPD2-K, SCPD2-KL

Bore size: Ø6, 10, 16 mm

Tác động: Tác động kép, loại tải nặng

Áp suất: 0.1 – 1.0 MPa

Port size: M5

Tốc độ: 50 – 500 mm/s

Đệm khí: Đệm cao su

Hành trình: 15, 30, 45, 60 mm

Mã: SCPD2-K Danh mục: