Xylanh hình trụ CKD, series SCPD2-Z, SCPD2-ZL

Bore size: Ø10, 16 mm

Tác động: Tác động kép, có sẵn van tiết lưu

Áp suất: 0.1 – 1.0 MPa

Port size: M5

Tốc độ: 50 – 500 mm/s

Đệm khí: Đệm cao su

Hành trình: 15, 30, 45, 60 mm

Mã: SCPD2-Z Danh mục: