Xylanh khí CKD, loại nhỏ, series SCPS2, SCPS2-L

Bore size: Ø6, 10, 16 mm

Hoạt động: Tác động đơn, lò xo đẩy về

Áp suất: 0.3 – 1.0 MPa

Port size: M5

Tốc độ: 50 – 500 mm/s

Hành trình: 15, 30, 45, 60 mm

Mã: SCPS2 Danh mục: