Đầu chia áp Airtac GA200-06

1.:

  • Đầu chia áp Airtac GA200-06.

  • Port size: 1/8%27%27 .

  • Số cửa: 4 .

  • Áp suất hoạt động: 0 – 0.9 MPa .

  • Nhiệt độ hoạt động: -20~70oC.

 2.Kích thước:

 

Mã: GA200-06 Danh mục: