Đầu Y FESTO SG-M16x1.5

Part number: 6146

Size:M16 x 1.5

Nhiệt độ xung quanh: -40 – 150 °C

Mã: SG-M16x1.5 (6146) Danh mục: