• Đầu Y FESTO SG-M20x1.5

  • Part number: 6147

  • Size: M20 x 1.5

  • Nhiệt độ xung quanh: -40 – 150 °C


Mã: SG-M20x1.5 (6147) Danh mục: