AC stepping motor & driver oriental UMK245MAA

 AC Stepping Motor & Driver Oriental UMK245MAA

  • Động cơ bước AC Oriental UMK245MAA .

  • Độ phân giải / xung : 0.9o .

  • Số pha : 2 pha .

  • Kích thước khung : 42 mm .

  • Loại motor : Trục đơn .

  • Điện áp cung cấp : 1 pha, 100-115 VAC .

 ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của AC Stepping Motor & Driver Oriental