Basic switches honeywell V7-2S17D8-022

1.Mô tả: Basic Switches Honeywell V7-2S17D8-022

 • Công tắc honeywell V7-2S17D8-022.

 • Kích thước:15,9 mm H x 10,2 mm W x 28,8 mm L.

 • Sealed: Không có.

 • Dòng tải cho phép: 0.1 A.

 • Loại tiếp điểm: SPDT.

 • Cơ cấu tác động: Loại cần gạt thẳng.

 • Chân cắm: Loại kết nối nhanh.

 • Nhiệt độ hoạt động:-40 °C to 82 °C [-40 °F to 180 °F].

 • Điện áp hoạt động: 125 Vac.

 • Lực tác động: 0,44 N [1.59 oz] max.

 • Lực hồi về:0,03 N [0.10 oz] min.

 • Độ dịch chuyển:2,16 mm [0.085 in] min.

 • Trọng lượng: 8 g [0.3 oz].

2. Kích thước:

Chọn các mã sản phẩm khác của Basic Switches Honeywell V7