Bộ cấp nhớt Airtac GL400-10

Bộ cấp nhớt Airtac GL400-10

1.Mô tả:

Bộ cấp nhớt Airtac GL400-10

  • Port size: 3/8%27%27 .

  • Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.9 MPa .

  • Nhiệt độ hoạt động: -20~70oC.

 2.Kích thước: