Cảm biến áp suất Sick PFT-SAB1X0SG1SSAAMSSZ

1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến áp suất Sick PFT-SAB1X0SG1SSAAMSSZ

  • Cảm biến áp suất Sick PFT-SAB1X0SG1SSAAMSSZ

  • Loại cảm biến: Gauge pressure

  • Nguồn cấp:  8 V DC … 30 V DC

  • Dãy áp suất:  0…1 bar

  • Ngõ ra: 4…20 mA

  • Kiểu kết nối: G 1/4 A

2. Kích thước