Cảm biến dòng điện honeywell CSLA2GD

Cảm biến dòng điện honeywell CSLA2GD

  • Loại dòng: ac hoặc dc.

  • Phạm vi dòng: ±72A.

  • Loại ngõ ra: áp.

  • Dòng cung cấp: 20 mA.

  • Điện áp cung cấp:  6.0 Vdc to 12.0 Vdc.

  • Thời gian đáp ứng:  3 µs.

  • Nhiệt độ hoạt động:  -25 °C to 85 °C [-13 °F to 185 °F].

  • => Chọn các sản phẩm khác của Cảm biến dòng điện CSLA