Cảm biến mức Carlo Gavazzi UA18CLD05AKM1TR

  • Cảm biến mức Carlo Gavazzi UA18CLD05AKM1TR

  • Nguồn cấp 15 to 30 VDC

  • Kích thước M18 x 93 mm

  • Kiểu kết nối Plug M12, 5 pin 

  • Khoảng cách phát hiện 60-500 mm 

  • Ngõ ra 0-10 V 

  • Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến mức Carlo Gavazzi