Cảm biến quang điện Carlo Gavazzi PA18CSD02NAM1

  • Cảm biến quang điện Carlo Gavazzi PA18CSD02NAM1 

  • Nguồn cấp 10 to 40 VDC

  • Nguồn sáng GaAlAs LED, 880 nm

  • Kích thước M18

  • Khoảng cách phát hiện 200 mm

  • Kiểu kết nối plug

  • Ngõ ra NPN 

  • Chọn các sản phẩm khác của Cảm biến quang Carlo Gavazzi