Cảm biến quang Sick WL280-S135

1. Đặc tính kĩ thuật: Cảm biến quang Sick WL280-S135

  • Khoảng cách phát hiện : 0.01 – 15m.

  • Kích thước: 23.5 x 74.5 x 63mm.

  • Cấp bảo vệ:  IP66

  • Nguồn cung cấp: 24-240VDC, 24V-240VAC

  • Ngõ ra:  Relay, Light On

  • Thời gian đáp ứng: < 20ms

  • Tần số chuyển mạch:  25Hz.

  • Loại kết nối:Cable, 5-wire, 5 m

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C … 55°C

  • Nhiệt độ bảo quản: -40 °C … 70 °C.

2. Kích thước