Cảm biến từ Carlo Gavazzi EI 1204 NPOPS-1

  • Cảm biến từ Carlo Gavazzi EI 1204 NPOPS-1 

  • Nguồn cấp 10 to 40 VDC / 20 to 250 VAC

  • Kích thước M12 – short

  • Khoảng cách phát hiện vật 4 mm

  • Ngõ ra NPN – NO

  • Tần số 500Hz

  • Kiểu kết nối plug

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm Biến Tiệm Cận Carlo Gavazzi