Cảm biến từ Carlo Gavazzi ICB 18 SF 05 PO

  • Cảm biến từ Carlo Gavazzi  ICB 18 SF 05 PO 

  • Nguồn cấp 10 – 36 VDC

  • Khoảng cách phát hiện vật 5 mm

  • Ngõ ra PNP – NO

  • Tightening torque: 25 Nm

  • Tần số : ≤ 1500 Hz

  • Kiểu kết nối cable-short 

  • => Xem các mã sản phẩm khác của Cảm biến tiệm cận Carlo Gavazzi