Cặp nhiệt Honeywell 2450RCH 80030275

Cặp nhiệt Honeywell 2450RCH 80030275

  • Kiểu reset : Tự động .

  • Dòng hoạt động :   15 A/10 A .

  • Áp hoạt động:    120 Vac/250 Vac .

  • Nhiệt độ hoạt động : 0 °C to 260 °C [32 °F to 500 °F].

  • Nhiệt độ mở :     21.1 °C [70 °F].

  • Nhiệt độ đóng : 5.6 °C [42 °F].

=> Chọn các sản phẩm khác của Đầu dò khói quang điện