Card RS232 CPM1A-CIF01

Card RS232 CPM1A-CIF01
Module giao tiếp RS232 nối với máy tính.
Dùng cho PLC CPM1A
⇒ Chọn các mã sản phẩm khác củaOMRON