Công tắc hành trình Honeywell 2DM11

1.Mô tả: Công tắc hành trình Honeywell 2DM11

 Công tắc Honeywell 2DM11.

 • Kích thước:13,97 mm x 28,45 mm [0.55 in x 1.12 in].

 • Sealed: Không có.

 • Dòng tải cho phép: 10 A.

 • Loại tiếp điểm: DPDT.

 • Cơ cấu tác động: Đầu Pittông phẳng.

 • Chân cắm: Loại kết nối nhanh( Quick Connect).

 • Nhiệt độ hoạt động: -37 °C to 82 °C [-35 °F to 180 °F].

 • Điện áp hoạt động: 250 Vac.

  Lực tác động:6,67 N [24 oz] max.

 • Lực hồi về:1,67 N [6.0 oz] min.


 2. Kích thước

Công tắc hành trình Honeywell 2DM11

Công tắc hành trình Honeywell 2DM11