Công tắc hành trình SZL-WL-E-A01H

Công tắc hành trình SZL-WL-E-A01H

  • Kiểu tác động: Top Roller Plunger

  • Kiểu tác động: SPDT-DB 1NC/NO

  • Dòng tiếp điểm: 10A

  • Độ kín nước:  IP67

  • Image title

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc hành trình  SZL-WL