Công tắc lật honeywell 32NT391-12-C08


1.Mô tả: Công tắc lật honeywell 32NT391-12-C08


  • Dòng tải: 0.5 A to 15 A at 0.5 Vac to 277 Vac|0.5 A at 250 Vdc|0.75 A at 115 Vdc|0.5 A to 20 A at 0.5 Vdc to 28 Vdc.

  • Loại tiếp điểm: DPDT.

  • Kiểu tác động: 3 vị trí.

    Công tắc lật honeywell 32NT391-12-C08

  • Kiểu lắp đặt:Bushing 15/32 in.

  • Chân cắm: loại kết nối nhanh.

 2. Kích thước:

Công tắc lật honeywell 32NT391-12-C08