Encoder tuyệt đối Sick ATM90-PTF12X12

 1) Mô Tả Encoder tuyệt đối Sick ATM90-PTF12X12

  • Encoder tuyệt đối Sick ATM90-PTF12X12

  • Đường kính trục: 12 mm

    Điện áp hoạt động: 10 V … 32 V

  • Độ phân giải: 12 bit x 12 bit

  • Kết nối:  Cáp M23 (3 x M14), kết nối Profibus DP

    Tốc độ truyền: 9.6 kBaud ∕ 12 MBaud

2) Kích thước