Khối cắt thấp áp UVT Mitsubishi UVTSA480-2GSWR

Khối cắt thấp áp UVT(Under Voltage Trip) UVTSA480-2GSWR

Kiều đấu dây: Flying lead.

Điện áp VAC: 380-415/ 440-480V.

Số cực: NF2P/3P/4P.

Lắp phải cho NF125SGW/HGW, 160SGW/HGW, 250SGW/HGW.

 => Chọn các mã sản sản phẩm của Phụ kiện đóng cắt Mitsubishi