Khởi động từ Schneider LC1DT203PD

KHỞI ĐỘNG TỪSCHNEIDER LC1DT203PD

Loại tải: AC-1 – <= 440V 20 A.

Dòng nhiệt: Ith=20 A (mạch động lực).

Số pha: 4P(4 NO).

Tiếp điểm phụ: 1 NO + 1 NC.

Điện áp cuộn dây: 155 VDC.

Độ bền điện: 0.8 triệu lần đóng cắt.

Độ bền cơ: 30 triệu lần đóng cắt.