MCB ABB 2CDS242001R0254

 • 1.Mô tả MCB ABB 2CDS242001R0254

 • Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH202L-C25

 • Mã sản phẩm: 2CDS242001R0254

 • Dòng định mức: 25 A

 • Số cực: 2

 • Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000 lần đóng cắt

 • Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5 kA theo tiêu chuẩn IEC 898

 • 2.Kích thước

 • MCB ABB 2CDS242001R0254MCB ABB 2CDS242001R0254

 •  

 • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của MCB ABB S200