MCCB ABB 1SDA023901R1

  • 1.Mô tả MCCB ABB 1SDA023901R1

  • Cầu dao điện tự động dạng khối Isomax loại S1B 125 TMF R63 Im=500 3P F R

  • Mã sản phẩm: 1SDA023901R1

  • Dòng Im = 320A

  • Số cực: 4

  • Khả năng cắt dòng ngắn mạch 16 kA theo tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • 2.Kích thước