MVSC-220-4E2C.P.R

  • Van điện từ Mindman, model MVSC-220-4E2C.P.R

  • Van điện từ Mindman, model MVSC-220-4E2C.P.R

  • Loại 5 cửa 3 vị trí, closed center

  • Port size: PT 1/4

  • Lưu chất khí, áp suất 3 ~ 7 kgf/cm2

  • Body width: 22 mm

  • Điện áp coil: AC 110, 220V | DC 24V

Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: