MVSY-100-4E2C.P.R

  • Van điện từ Mindman, model MVSY-100-4E2C.P.R

  • Loại 5 cửa 3 vị trí, cuộn điện từ đôi

  • Port size: M5 x 0.8

  • Lưu chất khí, áp suất 2 ~ 7 kgf/cm2

  • Điện áp coil: AC 110, 220V | DC 24V

  • Body width 10 mm

 Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: