MVSY-156-4E2

  • Van điện từ Mindman, model MVSY-156-4E2

  • Loại 5 cửa 2 vị trí, cuộn điện từ đôi

  • Port size: PT 1/8

  • Lưu chất khí, áp suất 1.5 ~ 7 kgf/cm2

  • Điện áp coil: AC 110, 220V | DC 6, 12, 24V

  • Body width 15 mm

 Tham khảo thêm các sản phẩm Van điện từ chúng tôi cung cấp: