Omron K3HB-XAD 24VAC/VDC

Bộ hiển thị và xử lý dòng DC nguồn cấp AC/DC24