PLC Allen-Bradley 1760-L18AWA-EX

1. Mô tả PLC Allen-Bradley 1760-L18AWA-EX

  • Bộ điều khiển lập trình PLC Allen-Bradley 1760-L18AWA-EX dùng cho các ứng dụng nhỏ

  • Nguồn cung cấp: 120 / 240VAC

  • Số lượng ngõ vào: 12 input(120VAC)

  • Số lượng ngõ ra: 6 relay output

  • Đồng hồ thời gian thực

  • Có thể mở rộng thêm I/O


2. Kích thước

PLC Allen-Bradley 1760-L18AWA-EX

3. Sơ đồ đấu dây

  • Sơ đồ nối dây ngõ vào

PLC Allen-Bradley 1760-L18AWA-EX

  • Sơ đồ nối dây ngõ ra