Relay cơ khí Carlo Gavazzi RPY A 004 A24 L

1. Thông số kỹ thuật:Relay Cơ khí Carlo Gavazzi RPY A 004 A24 L

  • Số tiếp điểm 4

  • Loại tiếp điểm DPDT

  • Chịu dòng tối đa của tiếp điểm 10A

  • Điện áp cuộn dây 6 to 240V / 6 to 380V

  • Hoạt động ở nhiệt độ – 25°C to + 55°C

  • Khối lượng 35g

2. Kích thước: 

Relay Cơ khí Carlo Gavazzi RPY A 004 A24 L

3. Sơ đồ kết nối:

Relay Cơ khí Carlo Gavazzi RPY A 004 A24 L
  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Relay Cơ khí Carlo Gavazzi