Toggle Switches Honeywell 12TW1-10P

1. Mô tả: Toggle Switches Honeywell 12TW1-10P

  • Công tắc lật honeywell 12TW1-10P.

  • Dòng tải: 0.1 A to 5.0 A at 0.5 Vac to 115 Vac|0.1 A to 5.0 A at 0.5 Vdc to 28 Vdc.

  • Loại tiếp điểm: DPDT.

  • Kiểu tác động: 3 vị trí.