Toggle Switches Honeywell 26ET17-T

Toggle Switches Honeywell 26ET17-T

  • Dòng tải: 0.1 A to 4.0 A at 0.5 Vdc to 28 Vdc.

  • Loại tiếp điểm: DPDT.

  • Hoạt động: 2 vị trí.

    Toggle Switches Honeywell 26ET17-T

  • Kiểu lắp đặt: Bushing 15/32 in.

  • Chân cắm: loạihợp kim.


⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Toggle Switches Honeywell ET