Van điện từ Burkert 0255

Van điện từ 0255
Xuất xứ: Đức
Van điện từ 2/2 tác động trực tiếp
Đáp ứng nhiệt độ và áp suất cao
DN 1-6mm
0 – 100 bar