Van điện từ Burkert 0331

Van điện từ 0331
Xuất xứ: Đức
Van điện từ 2/2 tác động trực tiếp, có cách ly màng
DN 2 – 4 mm
0 – 16 bar
Có đế lắp phụ